Etický kodex členů a návštěvníků klubu

Mnichovohradišťský SK z.s.,


S vědomím postavení Mnichovohradišťský SK z.s. v rámci českého fotbalu, regionu, s úctou k tradicím klubu a jeho příznivcům, se zvláštním zřetelem k zavazujícím výsledkům v historii i současnosti klubu, jsouce si vědomi své odpovědnosti za tyto hodnoty, jsou členové klubu zavázáni plnit následující zásady:

11 zásad hráče MSK

 1. Hrajeme fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy klubu, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů.

 2. Neponižujeme spoluhráče ani soupeře.

 3. Jsme jeden tým – podporujeme a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy.

 4. Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli být na svůj klub hrdí.

 5. Během tréninku pokaždé vynakládáme maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.

 6. Jsme hrdí na svůj klub, pečujeme o jeho dobré jméno, jsme k němu loajální, nekritizujeme ho na veřejnosti, podněty a výhrady řešíme na půdě klubu.

 7. Pečujeme o majetek a sportovní vybavení klubu.

 8. Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.

 9. Dbáme o své zdraví a životosprávu.

 10. Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.

 11. Fanoušci – uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí klubu a snažíme se je sportovně maximálně uspokojit.

11 zásad trenéra MSK

 1. Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.

 2. Svou práci vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli předsudků a stereotypů.

 3. Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.

 4. Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svou odbornost a nové poznatky přenáší do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy v oboru).

 5. Vzájemně se respektuje se všemi členy klubu, hráči, partnery a rodiči hráčů.

 6. Nezúčastňuje se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.

 7. Je ke klubu loajální, pečuje o jeho dobré jméno, chová se tak, aby vytvářel jeho pozitivní image jak ve městě a regionu, tak v celé společnosti. Podněty či výhrady řeší s vedením klubu výhradně na jeho půdě.

 8. Trenér jde svým chováním příkladem pro své svěřence a členy realizačního týmu.

 9. Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.

 10. Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

 11. Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.

11 zásad rodiče hráče MSK

 1. Posilujte smysl fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě stopy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování

 2. Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a veďte ho k aktivnímu životu.

 3. Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatujte na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňujte i dobrou hru soupeře.

 4. Neuvádějte své dítě do rozpaků tím, že křičíte na hráče, rodiče nebo rozhodčí. Vašemu dítěti naopak pomůže, když ukážete pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům. Nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách, podněty a připomínky řešte s trenéry a vedoucími mužstev.

 5. Netlačte na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaďte důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce. Dítě musí mít ze hry radost.

 6. Naučte se pravidla hry, respektujte soupeře. Jakákoliv kritika hře jen škodí.

 7. Vyzdvihujte pozitivní věci, nikdy nekřičte nebo fyzicky nenapadejte své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracujte na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňujte potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.

 8. Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikujte s nimi a podporujte je.

 9. Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.

 10. Netrestejte děti formu zákazu sportování, možná je to naopak jediné prostředí, kde se cítí dobře.

 11. Omlouvejte své dítě z tréninků a zápasů včas, aby je mohl nahradit někdo jiný.

Klášterská 882, Mnichovo Hradiště, 295 01
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!